Zakaz prowadzenia pojazdów a warunkowe umorzenie postępowania

90% kierowców, którzy zgłaszają się do Kancelarii, bo zostali zatrzymani za jazdę autem po alkoholu – potwierdza, że nie zrobili tego celowo. Na co dzień nie łamią prawa. Robią karierę. Zależy im na tym, by pozostać niekaranym, bo piastują stanowiska, albo zawodowo jako kierowcy przemierzają rocznie setki kilometrów. 

Wiele z tych osób siada za kółko, nie mając świadomości, że ich organizm tak długo metabolizuje alkohol, który spożyli dnia poprzedniego. Czy wiesz, że potencjalnie możesz skorzystać z warunkowego umorzenia postępowania, jeżeli grozi Ci zakaz prowadzenia pojazdów? Przeczytaj, kiedy i na jakich warunkach.

Co grozi za jazdę po alkoholu?

Musisz wiedzieć, że w Polsce za prowadzenia przez kierowcę pojazdu w stanie nietrzeźwości grozi:

 • kara w postaci grzywny,
 • kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2, 
 • zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju na okres nie krótszy niż 3 lata, ale nie dłuższym niż 15 lat (art. 178a oraz 42 §2 Kodeksu karnego). 

Przypomnijmy, że zgodnie z Kodeksem karnym stan nietrzeźwości to stan, w którym stężenie alkoholu we krwi zawiera się między 0,2 i 0,5 promila (bądź od 0,1 do 0,25 mg w 1 dm wydychanego powietrza).

Czy zakaz prowadzenia pojazdów na minimum 3 lata może zostać przez Sąd pominięty?

Nie. Sąd w takich okolicznościach obligatoryjnie musi skazać kierowcę. Musisz wiedzieć, że w przypadku, gdy mówimy o sprawie w kontekście skazania kierowcy w warunkach art. 42 § 2 KK. Sąd jest zobligowany do zastosowania środka karnego, jakim jest zakaz prowadzenia pojazdów (art. 39 pkt 3 KK) w wymiarze od lat 3 do lat 15.

Co to dla kierowcy oznacza?

Sędzia obowiązkowo i bezwarunkowo orzeka zakaz prowadzenia pojazdów w wymiarze od lat 3 do lat 15. Nie może więc odstąpić od wymierzenia takiego środka karnego, więc jednocześnie pozbawia uprawnień kierującego i potocznie mówiąc, zabiera prawo jazdy kierowcy na okres co najmniej 3 lat.

To oczywiście nie wszystko!

kierowca jedzie po spożyciu alkoholu

Jaka kara grozi kierowcy przy art. 42 § 2 KK?

Sąd obligatoryjnie orzeka od sprawcy świadczenie pieniężne w wysokości co najmniej 5000 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Kierowca więc oprócz utraty prawa jazdy na okres od 3 do 15 lat płaci na Fundusz i dodatkowo często jednocześnie traci możliwość zarobkowania, jeżeli zawodowo poruszał się pojazdem. W konsekwencji w takim przypadku dochodzi nawet do zwolnienia z pracy z powodu utraty uprawnień.

Więc mamy tu do czynienia z dotkliwą karą i jej konsekwencjami, które automatycznie rzutują na życie zawodowe i prywatne.

Warto pamiętać, że jeśli okres zakazu poruszania się pojazdem trwał dłużej niż 1 rok, to przed zwrotem dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdów mechanicznych taka osoba musi ponownie przejść kontrolne sprawdzenie kwalifikacji. To oznacza, że kierowca musi przystąpić do egzaminu w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

Co zrobić, kiedy grozi zakaz prowadzenia pojazdów po alkoholu?

Kiedy na horyzoncie pojawia się tak dotkliwa dla kierowcy kara, taka jak zakaz prowadzenia pojazdów od 3 do 15 lat – warto skorzystać z warunkowego umorzenia postępowania karnego

Co można zrobić? Zgodnie z art. 66 §1 Kodeksu karnego, sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli:

 •  wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne,
 • okoliczności popełnienia przestępstwa nie budzą wątpliwości,
 • a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie,

że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa. 

Wtedy to warunkowe umorzenie postępowania karnego, następuje na okres próby, który wynosi od 1 do lat 3 i biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia.

Przeczytaj też:

Warunkowe umorzenie za jazdę po alkoholu

Co grozi za jazdę po alkoholu w 2022 roku?

kara za jazdę po alkoholu

Korzyści z warunkowego umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu

 • Brak kary za jazdę po alkoholu

Warunkowe umorzenie postępowania karnego eliminuje dolegliwości, związane z wykonaniem kary grzywny, ograniczenia wolności, albo pozbawienia wolności. 

 • Kierowca zachowuje status osoby niekaranej

Kierowca nie widnieje w Krajowym Rejestrze Karnym i w razie potrzeby może uzyskać zaświadczenie o swojej niekaralności. To oznacza, że nie zostaje prawomocnie skazany wyrokiem karnym i choć przez 6 miesięcy widnieje rejestrze karnym, to jednak w świetle prawa nadal jest osobą niekaraną. Po upływie 6 miesięcy od zakończenia okresu próby zapis ulega zatarciu.

 • Sąd nie jest już związany obligatoryjnym obowiązkiem orzekania kary

Sąd w przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego może orzec zakaz prowadzenia pojazdów do lat 2, więc tutaj nawet najdłuższy zakaz prowadzenia pojazdów może wynieść maksymalnie 2 lata

A pamiętajmy, że przy zastosowaniu wyroku skazującego za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości są to minimum 3 lata, a maksymalnie nawet 15 lat.

 • Sąd nie musi orzekać świadczenia na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

Przy wniosku o warunkowe umorzenie postępowania Sąd nie musi także orzekać świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Nasza specjalizacja: Prawo karne

kto może starać się o warunkowe umorzenie po alkoholu

Kto może starać się o warunkowe umorzenie postępowania?

Jeżeli chcesz złożyć wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego, to musisz mieć status osoby, która nie była karana za przestępstwo umyślne.

W trakcie postępowania Twój pełnomocnik (lub Ty, jeśli będziesz się samodzielnie reprezentował) musi wykazać, że wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne.

Sąd rozpatrując wniosek, będzie brał pod uwagę:

 • zamiar sprawcy, 
 • sposób i stopień naruszenia przez niego reguł bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
 • porę dnia 
 • miejsce prowadzenia pojazdu (wieś, autostrada, polna droga, droga osiedlowa, itd)
 • natężenie ruchu, 
 • odcinek drogi, którym oskarżony się poruszał
 • sposób jazdy samochodem przed kontrolą Policji
 • cel użycia pojazdu,
 • postawa sprawcy,
 • konsekwencje, jakie spowoduje dla kierowcy zakaz prowadzenia pojazdu.

Podsumowując

Jeżeli grozi Ci zakaz prowadzenia auta od 3 do 15 lat, to pamiętaj, że przy warunkowym umorzeniu postępowania karnego za jazdę po alkoholu, to sąd ostatecznie podejmuje decyzję. To od niego więc zależy decyzja o wydaniu wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne. Z naszego doświadczenia wynika, że jeżeli kierowca spełnia warunki – warto złożyć taki wniosek. Nasza Kancelaria robi wszystko, by wywalczyć dla kierowcy warunkowe umorzenie postępowania. Jeżeli potrzebujesz pomocy – skontaktuj się z nami.

kancelaria szaflarscy

Siedziba kancelarii:

ul. Księdza Biskupa Herberta Bednorza 1, 40-384 Katowice

kontakt e-mail:

kancelaria@szaflarscy.pl

tel. - Jacek Szaflarski:

(+48) 511 489 333

tel. - Tomasz Szaflarski

(+48) 508 277 555