Warunkowe umorzenie za jazdę po alkoholu

Jazda samochodem po alkoholu jest niebezpieczna. I to nie ulega wątpliwości. Kierowca, który spożył alkohol stanowi zagrożenie dla innych uczestników drogi i pieszych. Jednak kara dla sprawcy zależy od ilości wykazanego alkoholu i okoliczności jazdy po alkoholu. Kodeks karny przewiduje warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu. Na czym polega umorzenie postępowania za jazdę w stanie nietrzeźwości, jakie są przesłanki, kto może skorzystać z tej instytucji w 2022 roku? Jak przygotować wniosek? Sprawdźmy, jak aktualnie wygląda sytuacja?

Zacznijmy od istotnego rozróżnienia. 

 • Jazda po alkoholu w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem.
 • Jazda po użyciu alkoholu jest wykroczeniem.

Tu o kwalifikacji czynu decyduje zawartość alkoholu we krwi. Jeśli stężenie alkoholu we krwi zawiera się między 0,2 i 0,5 promila (bądź od 0,1 do 0,25 mg w 1 dm wydychanego powietrza) to jest to stan po spożyciu alkoholu. Szczegóły znajdziesz w naszym ostatnim artykule, zatytułowanym: co grozi za jazdę po alkoholu w 2022 roku.

Musisz wiedzieć, że osoba w takim stanie, która zdecyduje się kierować pojazdem, popełnia wykroczenie, które zagrożone jest karą aresztu, grzywną do 5000 zł i czasowym zatrzymaniem prawa jazdy. Sąd w takim przypadku orzeka zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych w miesiącach lub latach, na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Jeśli okres zakazu trwał dłużej niż 1 rok przed zwrotem dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdów mechanicznych, to osoba taka musi ponownie przejść kontrolne sprawdzenie kwalifikacji, przystępując do stosownego egzaminu w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

Kiedy można starać się o warunkowe umorzenie postępowania karnego za jazdę po alkoholu?

Wiele osób, które zostały zatrzymane za jazdę po alkoholu zastanawia się, czy można uniknąć za to surowej kary? Tak, można, dzięki instytucji warunkowego umorzenia postępowania karnego.

Sąd wtedy nie wymierza kary sprawcy jazdy po alkoholu, a sam sprawca zostaje poddany próbie. Na czym ona polega? Jeśli przez określony czas sprawca będzie zachowywał się wzorowo, nie poniesie kary za jazdę po alkoholu. 

umorzenie po alkoholu

Jakie okoliczności sąd bierze pod uwagę przy warunkowym umorzeniu postępowania karnego?

Kiedy mówimy o tym, jakie okoliczności sąd bierze pod uwagę przy warunkowym umorzeniu postępowania karnego – musisz wiedzieć, że zgodnie z art. 66 kodeksu karnego sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne

 • jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne
 • okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, 
 • a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia 

uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa.

§ 2 art. 66 kodeksu karnego mówi jasno, że warunkowego umorzenia nie stosuje się do sprawcy przestępstwa zagrożonego karą przekraczającą 5 lat pozbawienia wolności.

Pamiętaj!

 • Sąd bierze pod uwagę stopień nietrzeźwości kierowcy i to, jakie zagrożenie mógł swoim działaniem spowodować dla innych uczestników drogi i pieszych. 
 • Do tego istotny jest pojazd, jakim kierowca się poruszał. I nie chodzi tu o markę, a o masę, czy to samochód osobowy, czy dostawczy.
 • Ocena sądu zależna jest też od tego, czy i jakie było natężenie ruchu na drodze.
 • Ważne jest też to, w jakim wieku jest kierowca, jakie ma wykształcenie i doświadczenie życiowe, czy na jego utrzymaniu jest rodzina.
 • Jaki tryb życia prowadzi, czy był karany, notowany, czy jest wzorowym obywatelem, czy miał zatargi z prawem. 
 • Oprócz tego ważne jest to, czy kierowca ma stałą pracę, a to oceniane jest na podstawie dostarczonych dokumentów.

Zgodnie z art. 66 § 1 k.k. sąd może warunkowo umorzyć postępowania karne wobec kierowcy, który jest osobą niekaraną za przestępstwo popełnione umyślnie.

Kiedy nie można ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania karnego za jazdę po alkoholu?

Jeżeli zostałeś oskarżony o przestępstwo jazdy samochodem w stanie nietrzeźwości, a jesteś osobą, która była już karaną za przestępstwo umyślne, to wtedy nie możesz wnosić o warunkowe umorzenie postępowania karnego. 

Czy zawsze tak już będzie? Czy do końca życia będziesz musiał ponosić tego konsekwencje?

Nie, abyś jako osoba karana za przestępstwo umyślne, mógł skorzystać z warunkowego umorzenie postępowania karnego musi upłynąć pewien czas. Dopiero po zatarciu wcześniejszego skazania i uzyskaniu możesz wnosić o warunkowe umorzenie postępowania karnego.

O czym jeszcze warto pamiętać? 

Weź pod uwagę, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi, czy sąd przychyli się do Twojego wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego. Dlaczego?

Z naszego doświadczenia wynika, że ten typ spraw ma charakter niezwykle ocenny. To oznacza, że od oceny sądu zależy, czy Twoja sprawa zasługuje na szczególne uwzględnienie, czy nie. Tu dużą rolę odgrywają też argumenty w złożonym wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego. Niemniej jednak warto mieć kontakt z pełnomocnikiem, który pomoże złożyć i umotywować wniosek do Sądu lub Prokuratury o warunkowe umorzenie postępowania karnego.

warunkowe umorzenie za jazdę po alkoholu

Jakie są warunki warunkowego umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu?

Warunkowe umorzenie następuje na okres próby, która wynosi od 1 roku do 3 lat i biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia.

Trzeba mieć świadomość, że sąd, który umarza warunkowo postępowanie karne – może w okresie próby:

 • oddać sprawcę pod dozór kuratora 
 • lub osoby godnej zaufania, stowarzyszenia, instytucji 
 • albo organizacji społecznej

do której działalności należy troska o wychowanie, zapobieganie demoralizacji lub pomoc skazanym.

Czy to wszystko?

Nie. Kiedy mówimy o okresie próby przy warunkowym umorzeniu postępowania, trzeba pamiętać, że sąd umarzając warunkowo postępowanie karne, nakłada na sprawcę:

 • obowiązek naprawienia szkody w całości albo w części, 
 • a w miarę możliwości również obowiązek zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, 
 • albo zamiast tych obowiązków orzeka nawiązkę. 

Karą za przekroczenie stężenia alkoholu we krwi może być zarówno dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów, jak i również kara więzienia.

Przykład:

Pan Bartosz zimą po spożyciu alkoholu siedział w samochodzie z odpalonym silnikiem. Badanie alkomatem wykazało wtedy u niego 0.87 promila. Pod wpływem stresu, spowodowanym tą sytuacją nie dosłyszał, jakie grożą mu za to konsekwencje. Pan Bartosz zastanawia się teraz, czy straci prawo jazdy? Czy popełnił przestępstwo, skoro tylko siedział w samochodzie.

Do popełnienia przestępstwa konieczne są w tym przypadku 2 elementy. Fakt włączonego silnika i jazda samochodem. Musi być włączony silnik i samochód musi ruszyć z miejsca. Musi przesunąć się choćby o kilkanaście centymetrów. 

W tym przypadku, jeżeli pan Bartosz nie spełnił obu warunków, to nie ma mowy o popełnieniu przestępstwa.

adwokat jazda po alkoholu

Wniosek o umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu – wzór wniosku

Jeżeli w tym momencie zastanawiasz się nad tym, jak napisać wniosek o warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu, to chcielibyśmy, abyś wiedział, że można to zrobić samodzielnie lub skorzystać z pomocy pełnomocnika.

Z naszego doświadczenia i analizy dotychczasowych spraw, które przejęliśmy i prowadziliśmy wynika, że samodzielne przygotowanie wniosku może okazać się trudnym i złożonym zadaniem. Dlaczego?

Bardzo często właściwe uzasadnienie wniosku o umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu decyduje o jego powodzeniu. I nie mówimy Ci tego po to, by Cię zniechęcić, a jedynie uzmysłowić, że ewentualne błędy mogą Cię słono kosztować. Od jego treści zależy czy sąd warunkowo umorzy postępowanie, a przecież na tym Ci właśnie zależy, prawda?

Gdybyś jednak ze względu na ograniczony budżet chciał samodzielnie sporządzić wniosek o umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu, to zadbaj o to, by umieścić w nim:

 1. Datę i miejsce sporządzenia wniosku.
 2. Właściwe oznaczenie sądu, do którego kierujesz wniosek.
 3. Twoje dane, jako składającego wniosek.
 4. Sygnaturę akt, by nikt nie miał zastrzeżeń.
 5. Poprawną nazwę wniosku, by sąd nie miał wątpliwości, o co wnioskujesz.
 6. Treść wniosku wraz z uzasadnieniem.
 7. Logiczny spis wszystkich załączników, które chcesz przekazać.

Musisz zdawać sobie sprawę z tego, że skuteczność wniosku w ogromnej mierze zależy od argumentów, które przytoczysz. Spraw, by argumenty dotykały między innymi Twojej aktualnej sytuacji finansowej i zawodowej. Chodzi o nakreślenie podłoża i okoliczności, w których znajdziesz się w momencie, gdyby sąd orzekł w stosunku do Ciebie zakaz prowadzenia pojazdów na 3 lata.

Zobacz też:

Jak wcześniej wyjść z więzienia?

Dozór elektroniczny – dla kogi i jakie są warunki?

O czym trzeba pamiętać, kiedy składany jest wniosek do sądu lub Prokuratury o warunkowe umorzenie za jazdę po alkoholu?

Pewnie zastanawiasz się nad tym, co sąd bierze jeszcze pod uwagę przy ocenie zagrożenia dla bezpieczeństwa w komunikacji, kiedy rozpatruje sprawę kierowcy, który prowadził pojazd po alkoholu?

Sąd rozpatrując wniosek, który złożył sam oskarżony (za jazdę po alkoholu) lub jego pełnomocnik bierze pod uwagę:

 • porę dnia 
 • miejsce prowadzenia pojazdu (wieś, autostrada, polna droga, droga osiedlowa, itd)
 • natężenie ruchu, 
 • odcinek drogi, którym oskarżony się poruszał
 • sposób jazdy samochodem przed kontrolą Policji
 • cel użycia pojazdu,
 • postawa sprawcy,
 • konsekwencje, jakie spowoduje dla kierowcy zakaz prowadzenia pojazdu

Jaka jest różnica między dobrowolnym poddaniem się karze, warunkowym umorzeniem, a skazaniem kierowcy, który prowadził po alkoholu?

Dobrowolne poddanie się karze – nie oznacza uniknięcia kary. Jest jednak pewien “plus”. Nie ma wtedy rozprawy. Nie ma postępowania sądowego. Kara zazwyczaj jest niższa od tej, jaką Sąd mógłby nałożyć przy braku współpracy. 

Warunkowe umorzenie postępowania – tutaj pozostaje się osobą niekaraną, choć oznacza to przyznanie się do czynu. Trzeba liczyć się z ewentualną nawiązką pieniężną. Musisz mieć świadomość, że im wyższa wartość alkoholu we krwi, które wykazało badanie, tym szansa na warunkowe umorzenie postępowania karnego za jazdę po alkoholu jest mniejsza. Ostatecznie jednak ten wariant dla wielu osób jest korzystniejszy.

Jakie są korzyści z warunkowego poddania się karze?

 • Brak kary 

To eliminuje dolegliwości, związane z wykonaniem kary grzywny, ograniczenia wolności, albo pozbawienia wolności. 

 • Dotychczasowy status osoby niekaranej

Dzięki któremu można bez większych przeszkód kontynuować dotychczasowy tryb życia. Nie widnieje się tym samym w Krajowym Rejestrze Karnym i w razie potrzeby można uzyskać zaświadczenie o swojej niekaralności.Kiedy mówimy o warunkowym umorzeniu postępowania karnego za jazdę po alkoholu, warto pamiętać, że niesie ono za sobą skutki. Jakie? Sąd stwierdza winę sprawcy, ale nie zostaje wymierzona kara. Sprawca nadal pozostaje osobą niekaraną. Dodatkowo sprawca zostaje poddany próbie na okres od 1 roku do lat 3.

Bardzo ważne!

Oprócz tego jest jeszcze istotna różnica, o której powinieneś wiedzieć w kontekście skazania sprawcy w warunkach art. 42 § 2 KK. Sąd jest zobligowany do zastosowania środka karnego, jakim jest zakaz prowadzenia pojazdów (art. 39 pkt 3 KK) w wymiarze od lat 3 do lat 15.

Czy można zmniejszyć karę zakazu prowadzenia pojazdów, tak by ten czas był krótszy niż 3 lata?

Tak. Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów na okres krótszy niż 3 lata. Co można zrobić? Możemy jako obrońcy złożyć wniosek o warunkowe umorzenie postępowania, aby uniknąć zakazu prowadzenia pojazdów na okres 3 lat.

W sytuacji warunkowego umorzenia postępowania orzeczenie Sądu o zakazie prowadzenia pojazdów pozwala skrócić ten czas w granicach od 1 do 2 lat (art. 67 § 3 kk).

Powtórzmy raz jeszcze. Naszym zdaniem jest o co walczyć, ponieważ przy wyroku skazującym za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości sprawca otrzymuje zakaz prowadzenia pojazdów, który wynosi od 3 do 15 lat!

Natomiast jeżeli Sąd warunkowo umorzy postępowanie, to wcale nie musi też orzekać świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. To kolejny argument za tym, by starać się o warunkowe umorzenie postępowania karnego za jazdę po alkoholu.

Podsumowując 

Jeżeli sprawca kwalifikuje się i zostanie prawidłowo złożony wniosek o warunkowe umorzenie postępowania dla orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów, to z dużym prawdopodobieństwem można otrzymać tylko zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 1 do 2 lat. Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej – skontaktuj się z Kancelarią.

kancelaria szaflarscy

Siedziba kancelarii:

ul. Księdza Biskupa Herberta Bednorza 1, 40-384 Katowice

kontakt e-mail:

kancelaria@szaflarscy.pl

tel. - Jacek Szaflarski:

(+48) 511 489 333

tel. - Tomasz Szaflarski

(+48) 508 277 555