Co grozi za jazdę pod wpływem alkoholu w 2022 roku?

Aż 7053 osoby kierujące po spożyciu alkoholu odnotowała Policja w tylko w marcu 2022 roku. Dziennie około 200 osób zastanawia się nad tym co im grozi za jazdę pod wpływem alkoholu, bo jest zatrzymywanych przez Policję na drodze. Jakie są konsekwencje jazdy po alkoholu? Czy w 2022 roku za jazdę pod wpływem na rowerze grozi ta sama odpowiedzialność, jak w przypadku poruszania się pojazdem mechanicznym? Dzisiaj mamy dla Ciebie kilka ważnych informacji.

Czy w 2022 roku warto jeździć po alkoholu?

To pytanie jest tak bezsensowne, że miało tylko przyciągnąć Twoją uwagę. Po co to zrobiliśmy? Kiedy mówi się o jeździe pod wpływem alkoholu, to nie ma znaczenia jaki mamy rok i czy kierujący porusza się rowerem, czy samochodem.

Wsiadanie za kółko po spożyciu jakiejkolwiek dawki alkoholu, czy poruszanie się rowerem w takim stanie jest procederem wysoce nagannym i wiąże się ze sporymi konsekwencjami, o których zaraz przeczytasz.

Zacznijmy od istotnego rozróżnienia. 

 • Jazda po alkoholu w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem.
 • Jazda po użyciu alkoholu jest wykroczeniem.

Tu o kwalifikacji czyny decyduje zawartość alkoholu we krwi. Jakie w 2022 roku stężenia spowodują uznanie czyny za wykroczenie lub przestęstwo – przeczytasz w kolejnych akapitach.

Osobną kwestią jest też:

 • Mandat i kara za jazdę rowerem po alkoholu.
 • Kara i konsekwencje za jazdę samochodem pod wpływem alkoholu.

Temat z obszaru spraw karnych, który postanowiliśmy dzisiaj poruszyć, jest nam bliski. W Kancelarii Szaflarscy mamy osobę dedykowaną do tego typu wątków, która pomaga klientom potrzebującym wsparcia. Dlatego, jeśli pilnie potrzebujesz pomocy, bo zostałeś zatrzymany za jazdę po alkoholu – skontaktuj się z Kancelarią i w najdrobniejszych szczegółach opowiedz, na czym polega Twój przypadek, abyśmy mogli szybko podjąć działania.

Z tego artykułu dowiesz się dzisiaj:

 • Jak kwalifikowana jest jazda samochodem w stanie po użyciu alkoholu?
 • Co grozi osobie, która prowadzi samochód w stanie nietrzeźwości?
 • Czy są jakieś dodatkowe okoliczności, które wpływają na wysokość kary?
 • Co zrobić, kiedy zostałeś zatrzymany za jazdę po alkoholu?

Znamy osoby, które wsiadły za kółko po spożyciu alkoholu, a później tego bardzo żałowały. Prawdopodobnie wszyscy zdajemy sobie sprawę z konsekwencji, jakie grożą za jazdę po alkoholu. Dlatego też nie będziemy tutaj wspominać o tym, że osoba, która ma w organizmie określoną dawkę alkoholu nie jest w stanie reagować na bieżąco na to, co dzieje się na drodze. 

Nie prawimy Ci też morałów, o tym, że spożywanie alkoholu i substancji odurzających może spowodować u Ciebie zaburzenie koncentracji lub zaburzenie koordynacji ruchowej. Przecież wszyscy zdajemy sobie sprawę, z tego, jak ważna jest trzeźwość umysłu przy prowadzeniu pojazdów mechanicznych, prawda?

Pewnie o tym wiesz, że w najbardziej “korzystnej wersji” osoba, która wsiada za kółko po spożyciu alkoholu i uszkodzi swój samochód, nie otrzyma ani złotówki z ubezpieczenia. 

Dlaczego? Właśnie dlatego, że OC nie działa w takim przypadku. Jednak są o wiele poważniejsze konsekwencje. Śmierć. Kalectwo. Zagrożenie dla innych kierowców, pasażerów, pieszych, czy spowodowanie katastrofy lądowej. Zdecydowanie nie warto!

Jednak osoby, które zdecydują się po alkoholu prowadzić pojazd, korzystając z drogi publicznej w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu –  muszą zdawać sobie sprawę z tego, że w 2022 roku czekają na wyższe mandaty i kary.

Jazda samochodem w stanie po użyciu alkoholu

Jeżeli chodzi o kary za jazdę po użyciu alkoholu, to musisz wiedzieć, że odpowiedzialność tę reguluje art. 87 Kodeksu wykroczeń. Nie mówimy więc wtedy o przestępstwie, a o wykroczeniu.

Kiedy jazda po alkoholu jest wykroczeniem?

W przypadku wykroczenia, czyli gdy kierowca prowadził pojazd w stanie po użyciu alkoholu, to zawartość alkoholu we krwi może wynosić od 0,2 do 0,5 promila, albo też w 1 dm3 wydychanego powietrza wynosi od 0,1 mg do 0,25 mg.

kara i mandat za jazdę po alkoholu

Jaka jest kara za jazdę po użyciu alkoholu w Polsce?

Art. 87 Kodeksu wykroczeń wyraźnie wskazuje, że kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 2500 złotych

Kara za prowadzenie pojazdu po alkoholu zależy od kwalifikacji prawnej.

Jeżeli stosujemy art. 87 §  to przed 2022 rokiem sprawcy czynu groziła kara aresztu od 5 do 30 dni, albo kara grzywny nie niższa niż 50 zł do 5000 zł. Dzisiaj to może być nawet 30 000 tys złotych.

Jeżeli wykroczenie kwalifikowane jest z art. 87 § 1a, to sprawca podlega karze określonej w art. 87 § 1 KW, a zatem grozi mu alternatywnie kara aresztu od 5 do 30 dni albo kara grzywny nie niższa niż 50 zł do 5000 zł. Dzisiaj to może być nawet 30 000 ty złotych.

W przypadku wykroczenia z art. 87 § 2  sprawcy czynu grozi albo kara aresztu od 5 do 14 dni albo kara grzywny od 20 zł do 5000 zł. Dzisiaj to może być nawet 30 000 złotych.

We wrześniu 2022 roku zaczynają obowiązywać przepisy, które stanowią, że po przekroczeniu dopuszczalnych wartości, kierowcy będzie grozić aż 15 punktów karnych, zamiast 10 jak dotychczas.

A to nie wszystko, bo osoba, która 2 raz zostanie ukarana prawomocnie w ciągu 2 lat za jazdę po użyciu alkoholu będzie musiała zapłacić 5000 zł.

Kiedy sąd orzeka karę aresztu, a kiedy karę grzywny za jazdę po użyciu alkoholu?

Aby sąd orzekł o karze pozbawienia wolności w momencie, kiedy osoba odpowiada za jazdę po użyciu alkoholu, musi wystąpić dana okoliczność:

 • Pierwsza kwestia to element umyślności czynu.
 • Druga, związana jest z tym, czy waga lub okoliczność wskazuje na to, iż mamy do czynienia z demoralizacją sprawcy.

Także trzeba mieć na uwadze, że jeśli jazda po alkoholu, traktowana jako wykroczenie, pojawia się u osoby zatrzymanej przez Policję, jako kolejne już wykroczenie na jej koncie za ten sam czyn, to sąd może zdecydować o zastosowaniu surowszej kary i orzec areszt.

Co ciekawe i warte podkreślenia. Kodeks karny nie definiuje osobnego pojęcia “jazda po użyciu narkotyków” i “jazda pod wpływem narkotyków”, ale to nie oznacza, że taka osoba nie otrzyma stosownej kary.

Dlatego też za każdym razem przyjmuje się, że w celu zakwalifikowania danego zachowania jako przestępstwa albo wykroczenia trzeba w każdym przypadku ocenić realny wpływu przyjętego środka odurzającego na sprawność psychomotoryczną kierowcy.

Jazda samochodem po alkoholu w stanie nietrzeźwości

Ponieważ kara za jazdę po alkoholu zależy od zawartości alkoholu we krwi, to musisz wiedzieć, że jeżeli tylko ona przekracza 0,5 promila alkoholu, albo stężenie alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg, to wtedy mówimy o przestępstwie. I tutaj wachlarz kary jest o wiele bardziej dotkliwy.

Temat odpowiedzialności karnej za przestępstwo prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości rozwiązuje art. 178a Kodeksu karnego.

Jaka jest kara za jazdę po alkoholu w stanie nietrzeźwości w Polsce?

Ponieważ kara za jazdę po alkoholu w stanie nietrzeźwości ma nieść za sobą duże konsekwencje dla pijanych, to w 2022 roku bardziej zaostrzone zostało prawo. Co czeka na pijanych kierowców?

 • Grzywna – uzależniona od dochodu sprawcy i sytuacji osobistej. Może być w wysokości od 10 do 540 stawek dziennych. 

I uwaga! Stawka dzienna nie może być niższa od 10 złotych, ale też wyższa od 2000 złotych. Co to oznacza? Najniższa grzywna to 100 złotych, a najwyższa po przeliczeniu wynosi aż 1 080 000 złotych. 

 • Ograniczenie wolności, polegającym na wykonywaniu prac społecznych lub pozbawienie wolności do 2 lat
 • Zakaz prowadzenia pojazdów przez okres od 3 do 15 lat.
 • Wpłata od 5 000 zł do 60 000 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej,
 • 15 punktów karnych.

Co w sytuacji, kiedy kierowca holowanego pojazdu za pomocą liny holowniczej jest nietrzeźwy? Mimo iż nie prowadzi pojazdu fizycznie, to jednak wykonuje wszystkie czynności, związane z panowaniem nad pojazdem i jest również traktowany jako osoba, która prowadzi pojazd.

Jazda po alkoholu – dodatkowe okoliczności, które wpływają na wysokość kary

Praktycznie w każdej sprawie są dodatkowo okoliczności. I tak też dzieje, kiedy sąd bierze pod lupę przypadek osoby, która wsiada za kółko pijana. Jakie okoliczności towarzyszące będą miały wpływ na wysokość kary?

 • ile alkoholu wykryto u osoby w wydychanym powietrzu
 • czy przekroczyła prędkość o 30, czy o 70 km/h, czy spowodowała wypadek, 
 • czy prowadząc w takim stanie naraziła inne osoby, czy tylko siebie, 
 • czy ma już punkty karne na liczniku i czy była wcześniej karana
 • data od kiedy masz prawo jazdy.

Kara i mandat za jazdę na rowerze pod wpływem alkoholu w 2022 roku

Przepisy jasno mówią, że osoba, która prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu inny pojazd niż mechaniczny w stanie nietrzeźwości podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 2500 zł. 

W sytuacji, gdy rowerzysta jest w stanie po użyciu alkoholu, to grozi mu kara aresztu albo grzywny w wysokości nie niższej niż 1000 zł. Stanowią o tym art. 87 § 1a i 87 § 2 Kodeksu wykroczeń.

I uwaga! Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdu innego niż mechaniczny, gdy osoba popełni powyższe czyny. Ostatecznie wyrok zależy od konkretnej sytuacji i okoliczności.

Co z mandatami za jazdę po alkoholu na rowerze?

Rowerzysta, który kieruje na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny i znajduje się w stanie nietrzeźwości otrzyma mandat w wysokości 2500 zł.

Na rowerzystę, który kieruje na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny w stanie po użyciu alkoholu, czeka kara finansowa w wysokości 1000 zł.

Przeczytaj też:

Dozór elektroniczny – dla kogo? Jakie są warunki?

Nieodebranie listu poleconego

 

Podsumowując

Teraz już wiesz, że od poziomu alkoholu w organizmie kierowcy, zależy czy mamy do czynienia z przestępstwem prowadzenia w stanie nietrzeźwości lub wykroczeniem po użyciu alkoholu. Wiesz też, ile wynosi kara dla osoby, która jedzie po spożyciu alkoholu, a ile dla osoby nietrzeźwej. 

W styczniu 2022 roku przepisy zostały zaostrzone. Po 9 miesiącach w życie wchodzą kolejne zmiany, które mają stać się o wiele bardziej dotkliwe dla kierowców nierespektujących zakazu jazdy po alkoholu, którzy siadają za kółko.

Mamy nadzieję, że ten artykuł pomógł Ci zrozumieć, jakie konsekwencje czekają na osoby, które jadą pod wpływem alkoholu. Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej, bo stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu jest u Ciebie wyższe, to skontaktuj się z nami i opowiedz ze szczegółami, jak wygląda Twoja sytuacja. 

Miej też na uwadze, że Twoje OC nie działa jeśli prowadziłeś pojazd spożywając alkohol. Gdybyś właśnie spowodował wypadek, albo zależałoby Ci na tym, by kara i konsekwencje jazdy po alkoholu były jak najniższe, to polecamy Ci przekazanie sprawy radcy prawnemu, który pomoże Ci rozwiązać problemy. Do usłyszenia!

kancelaria szaflarscy

Siedziba kancelarii:

ul. Księdza Biskupa Herberta Bednorza 1, 40-384 Katowice

kontakt e-mail:

kancelaria@szaflarscy.pl

tel. - Jacek Szaflarski:

(+48) 511 489 333

tel. - Tomasz Szaflarski

(+48) 508 277 555