Jak wcześniej wyjść z więzienia?

Warunkowe wyjście z więzienia nie sprowadza się tylko do opuszczenia zakładu karnego. To cała procedura, poprzedzona wnioskiem o wcześniejsze wyjście z więzienia. Jak wcześniej wyjść z więzienia? Dziś pokażemy Ci, jak wygląda składanie wniosku, dowiesz się też kto i kiedy może starać się o to, by wcześniej opuścić zakład karny.

Z tego wpisu dowiesz się 

 • Kto decyduje o wcześniejszym wyjściu z więzienia?
 • Co trzeba zrobić, aby szybciej wyjść z więzienia?
 • Jakie są możliwości wcześniejszego opuszczenia zakładu karnego?
 • Jakie warunki trzeba spełnić, aby wyjść szybciej z więzienia?
 • Kto może złożyć wniosek o wcześniejsze wyjście z więzienia?

O warunkowym zwolnieniu decyduje sąd penitencjarny, który może, ale nie musi przychylić się do wniosku.

Kto decyduje o wcześniejszym wyjściu z więzienia?

Na początku chcemy zaznaczyć, że instytucja warunkowego przedterminowego zwolnienia jest celowym instrumentem polityki kryminalnej i penitencjarnej. Polega ona na tym, że rezygnuje się z wykonywania pozostałej części kary pozbawienia wolności na okres próby, z możliwością odwołania w sytuacjach określonych przez ustawodawcę w artykule 160 kkw. 

Cel takiego zabiegu jest prosty. Chodzi o to, by skazany mógł łatwiej i szybciej wrócić do społeczeństwa. Zaletą instytucji wcześniejszego wyjścia z zakładu karnego jest wykształcenie w skazanym poczucia odpowiedzialności za własne czyny, by w zamian za wolność w przyszłości powstrzymał się od powrotu na przestępczą drogę.

wniosek o wcześniejsze wyjście z więzienia

Co trzeba zrobić, aby szybciej wyjść z więzienia?

Na pewno nie raz słyszałeś o możliwości wcześniejszego wyjścia z więzienia. Prawdopodobnie wiesz też, że trzeba spełnić określone warunki, by szybciej zakończyć karę pozbawienia wolności. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę z tego, że warunkowe wyjście z więzienia stanowi możliwość, a nie prawo. 

Co to oznacza?

Nie każdy będzie mógł skorzystać z takiej opcji. Nie zawsze też sąd penitencjarny przychyli się do wniosku skazanego, mimo że spełnione zostały określone przesłanki.

Co ważne. Bardzo często rodzinie i bliskim skazanych na odbywanie kary w więzieniu, zależy na tym, by osoba skazana jak najszybciej zwróciła się do sądu penitencjarnego o warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary. To zrozumiałe. 

Za chwilę dowiesz się o tym, że aby móc złożyć taki wniosek musi upłynąć odpowiedni czas od momentu rozpoczęcia odbywania kary pozbawienia wolności.

Jakie są możliwości wcześniejszego opuszczenia zakładu karnego?

Aby skazany mógł szybciej opuścić zakład karny, musi złożyć wniosek. To nie jest skomplikowany wniosek. Skazany może go złożyć samodzielnie. Trzeba jednak spełnić określone warunki i charakteryzować się właściwą postawą, by wniosek został pozytywnie rozpatrzony. 

O czym dokładnie mowa? Chodzi o to, by skazany:

 • posiadał już za sobą konkretną ilość lat odbytej kary,
 • prezentował określone właściwości osobiste,
 • przedstawił określony sposób życia przed popełnieniem kary, a zwłaszcza w trakcie odbywania kary.

Liczy się również to, jak skazany zachowywał się bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa. To wszystko po to, by uzasadnić przekonanie, iż skazany po opuszczeniu więzienia będzie przestrzegał prawa i nie powróci do zakładu karnego. 

Jakie warunki trzeba spełnić, aby wyjść szybciej z więzienia?

Kiedy zgłaszają się do nas rodziny skazanych, najczęściej pada pytanie: “co trzeba zrobić, aby skazany wyszedł z więzienia szybciej?”

Co odpowiadamy? Najpierw trzeba ustalić, jaki wyrok odbywa skazany. W tym celu potrzebne będą precyzyjne informacje lub dokumenty, związane ze sprawą. Na tej podstawie można odpowiedzieć na pytanie, po jakim czasie skazany ma możliwość ubiegania się o wcześniejsze wyjście z więzienia. 

Warunkowe wyjście z więzienia stanowi możliwość, a nie prawo.

Dlaczego to jest takie ważne? 

Generalnie, jeśli nie mówimy o osobie, która odbywa karę w warunkach recydywy, czyli nie została ponownie skazana na karę pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo podobne do tego, za które była już wcześniej skazana, to taka osoba może ubiegać się o wcześniejsze wyjście z więzienia po odbyciu ½  kary.

 • Jeśli skazany odbywa wyrok jako recydywista i mówimy o recydywie podstawowej, to może ubiegać się o wcześniejsze zwolnienie po upływie ⅔ kary.
 • Jeśli skazany odbywa wyrok jako recydywista wielokrotny, to może ubiegać się wcześniej o zwolnienie z więzienia po odbyciu ¼ kary.

Zobacz też:

Nasza specjalizacja – Prawo Karne.

Uregulowanie kontaktów z dzieckiem.

Ale to nie wszystkie ważne informacje, które przekazujemy rodzinie. Inaczej sprawa wygląda w przypadku osób, które odbywają:

 • karę 25 lat pozbawienia wolności, bo tutaj skazany może ubiegać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie dopiero po odbyciu 15 lat;
 • dożywotnią karę pozbawienia wolności, ponieważ w tym przypadku skazany dopiero po odbyciu 25 lat pozbawienia wolności będzie mógł ubiegać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie.

Kiedy mówimy o możliwościach wcześniejszego wyjścia z więzienia, trzeba pamiętać, że powyższe warunki, zmiany, modyfikacje i wyjątki wymagają głębszego opisu tematu, który prawdopodobnie za jakiś czas pojawi się też na naszym blogu prawniczym.

Wniosek o wcześniejsze wyjście z więzienia

Jeżeli zależy Ci na tym, by dowiedzieć się, jak złożyć wniosek o wcześniejsze warunkowe wyjście z zakładu karnego, to komplet informacji znajdziesz w tym miejscu. Jak już wiesz, o warunkowym zwolnieniu decyduje sąd penitencjarny, który może, ale nie musi przychylić się do wniosku.

Kto może złożyć wniosek o przedterminowe zwolnienie z więzienia?

Wniosek może złożyć:

 • skazany samodzielnie,
 • adwokat skazanego,
 • kurator sądowy,
 • wychowawca z zakładu karnego,
 • Dyrektor Zakładu Karnego.

Co wpływa na pozytywne rozpatrzenie wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie?

 • zachowanie skazanego w trakcie odbywania kary w zakładzie karnym,
 • opinia o skazanym i ocena jego zachowania,
 • ilość nagród przyznanych w trakcie pobytu w zakładzie karnym,
 • informacja o tym, czy skazany po opuszczeniu zakładu będzie mógł podjąć pracę,
 • informacja, czy skazany będzie miał miejsce stałego pobytu, 
 • fakt, czy skazany będzie miał gdzie mieszkać i jak wyglądają te warunki mieszkalne,
 • ocenia się również zachowania skazanego podczas wyjść na przepustki. 

Opłata od wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie wynosi 45 zł.

Podsumowując

Teraz już wiesz, jak wcześniej wyjść z więzienia. Wiesz też, kto i kiedy może złożyć wniosek w imieniu skazanego, oraz jakie warunki musi spełnić skazany, by mógł liczyć na wcześniejsze wyjście z zakładu karnego. Dowiedziałeś się też, że sąd penitencjarny może, ale nie musi przystać na wniosek o przedterminowe zwolnienie.

Oczywiście do wcześniejszego wyjścia z więzienia można się przygotować, by maksymalnie zwiększyć sobie szansę na szybsze opuszczenie murów zakładu. Trzeba jednak o tym wiedzieć. Warto też współpracować z dobrym adwokatem, który pomoże zorganizować formalności, związane z całą procedurą.

Jeżeli potrzebujesz porady prawnej w tym zakresie – skontaktuj się z Kancelarią Szaflarscy. Pomożemy rozwiązać ten problem prawny.

kancelaria szaflarscy

Siedziba kancelarii:

ul. Księdza Biskupa Herberta Bednorza 1, 40-384 Katowice

kontakt e-mail:

kancelaria@szaflarscy.pl

tel. - Jacek Szaflarski:

(+48) 511 489 333

tel. - Tomasz Szaflarski

(+48) 508 277 555