Uregulowanie kontaktów z dzieckiem

Uregulowanie kontaktów z dzieckiem po rozwodzie rodziców lub rozstaniu konkubentów to wymagający temat, który bywa źródłem nieporozumień między partnerami. Jak ustalić kontakty z dzieckiem by jednak nikt nie został poszkodowany, a dziecko nie odczuło dużych zmian? Pozwól, że krok po kroku poprowadzimy Cię przez temat ustalania zasad zabezpieczania kontaktów z dzieckiem.

Rodzice mają obowiązek utrzymywania kontaktów z dzieckiem

Na początek musisz wiedzieć, że Kodeks rodzinny i opiekuńczy wyraźnie wskazuje, iż niezależnie od władzy rodzicielskiej, rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Oznacza to, że gdy nie jesteśmy pewni czy dziecko może mieć kontakt z rodzicem, który nie ma władzy rodzicielskiej, to trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że jest to jego obowiązek, a nie przywilej.

 

Czyli prawo do kontaktów z dzieckiem przysługuje także rodzicom, którzy są całkowicie pozbawieni władzy rodzicielskiej, albo mają ograniczoną władzę rodzicielską.

Być może zastanawiasz się teraz jak Kodeks rodzinny definiuje kontakty z dzieckiem. Kontakty obejmują w szczególności:

 • przebywanie z dzieckiem, a więc odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu; 
 • bezpośrednie porozumiewanie się;
 • utrzymywanie korespondencji;
 • korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej typu Messenger, Telegram, Whatsapp, Skype, Google Meet itd.

 

Co jest bardzo ważne, to fakt, iż sposób, ale także ustalana forma kontaktów rodzica z dzieckiem zależy od wieku dziecka. Zupełnie inaczej formułowane i ustalane są kontakty, kiedy dziecko ma 2 lata i karmione jest piersią a inaczej, kiedy dziecko jest w miarę samodzielne i ma 11 lat. Zapewne widzisz tę różnicę, prawda? Dodatkowo duży wpływ na regulowanie kontaktów rodzica z dzieckiem ma jego stan zdrowia i rozwój psychofizyczny. 

 

Każdemu z rodziców przysługuje prawo do wystąpienia do sądu z wnioskiem o uregulowanie kontaktów z dzieckiem.

 

Jak można to rozumieć? Wyobraź sobie, że dziecko choruje na porażenie mózgowe i na stałe wymaga określonej opieki. W takiej sytuacji może okazać się, że pewna forma kontaktów w ogóle nie będzie wchodziła w grę, a np. spotkania poza domem nie będą możliwe, bo stan zdrowia dziecka to wyklucza. Stąd konieczność dostosowania formy kontaktów do warunków i stanu zdrowia dziecka.

Zobacz też wpis:

Intercyza – co to jest, zasady, kiedy warto?

Jak się bronić na rozprawie rozwodowej?

 

kontakty z dzieckiem zasady

Jakie są zasady ustalania kontaktów rodzica z dzieckiem?

Załóżmy, że dziecko przebywa stale u jednego z rodziców i rodzice są w stanie ustalić wspólne stanowisko co do opieki i harmonogramu spotkań. Jak wygląda w takiej sytuacji sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego rodzica?

Matka i ojciec, kierując się dobrem dziecka, określają wspólnie zasady kontaktów z dzieckiem. Rodzice, ustalając szczegóły powinni brać też pod uwagę rozsądne życzenia dziecka w tej kwestii.

Co jeśli rodzice nie są w stanie wypracować wspólnego stanowiska, dotyczącego kontaktów z dzieckiem? Otóż kiedy mamy do czynienia z brakiem porozumienia między rodzicami, to sprawę tę rozstrzyga Sąd opiekuńczy. 

Kiedy ustalenie kontaktów z dzieckiem odbywa się w Sądzie, to przy ustalaniu kontaktów Sąd bierze pod uwagę:

 • zawartość merytoryczną wniosku; 
 • wniosek rodzica, który występuje o kontakty z dzieckiem;
 • indywidualne potrzeby dziecka;
 • wiek dziecka;
 • obowiązek szkolny; 
 • sposób spędzania czasu wolnego; 
 • plan i rozkład dodatkowych zajęć.

Uregulowanie kontaktów z dzieckiem, kiedy rodzice nie pozostawali w związku małżeńskim

W momencie, kiedy rodzice dziecka funkcjonowali w konkubinacie, a po rozstaniu nie są w stanie pomyślnie uporządkować tego tematu i chcą uregulować kwestie kontaktów z dzieckiem, to muszą wystąpić do Sądu Rejonowego Wydziału Rodzinnego i Nieletnich właściwego według miejsca zamieszkania dziecka i tam złożyć wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem. 

O tym, jak wygląda wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem i ile kosztuje – przeczytasz już za chwilę w kolejnych punktach.

 

Może zainteresuje Cię wpis:

Jakie pytania padają na rozprawie rozwodowej?

Czy dziecko może odmówić kontaktów z ojcem?

zasady ustalania kontaktów z dzieckiem

Uregulowanie kontaktów z dzieckiem, kiedy rodzice pozostawali w związku małżeńskim

Jeśli rodzice dziecka pozostawali w związku małżeńskim, to mogą uregulować temat kontaktów z dzieckiem w czasie sprawy rozwodowej w Sądzie Okręgowym. W trakcie procesu małżonkowie będą mogli wyrazić swoje stanowisko i wypowiedzieć się w kwestii ustalania harmonogramu opieki i spotkań z dzieckiem.

Jeżeli sprawa kontaktów z dzieckiem nie będzie podnoszona na sprawie rozwodowej, a rodzice będą chcieli w późniejszym czasie podjąć temat, to powinni też złożyć wniosek do Sądu Rejonowego do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich właściwego według miejsca zamieszkania dziecka. Wtedy już wniosek, który jest oddzielnie rozpatrywany i podlega osobnej opłacie.

 

Przeczytaj też:

Jak udowodnić, że ojciec nie interesuje się dzieckiem?

Pozbawienie i ograniczenie praw rodzicielskich – czym się różnią?

Uregulowanie kontaktów z dzieckiem, kiedy rodzice pozostający w związku małżeńskim nie są w stanie dojść do porozumienia w trakcie sprawy rozwodowej

Zdarzają się sytuacje, kiedy rodzice nie chcą lub nie potrafią ustalić wspólnej linii w trakcie uzgadniania formy i częstotliwości kontaktów z dzieckiem. Z doświadczenia wiemy, że to nie są odosobnione przypadki i takich momentach również jesteśmy do dyspozycji naszych klientów. Co można zrobić w takim położeniu? Taka okoliczność pozwala złożyć wniosek o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem na czas toczącego się postępowania.

 

Trzeba zaznaczyć, że nie tylko rodzice składają wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem. Kto oprócz rodziców może złożyć taki wniosek?

 • pełnoletnie rodzeństwo,
 • dziadkowie, 
 • powinowaci w linii prostej, jeśli ich kontakt z małoletnim dzieckiem został ograniczony przez jednego z rodziców. 

Jak złożyć wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem?

Chcesz złożyć wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem, bo nie jesteś zadowolony z przebiegu i formy aktualnych kontaktów? Musisz wiedzieć, że każdemu z rodziców przysługuje prawo do wystąpienia do sądu z wnioskiem o uregulowanie kontaktów z dzieckiem. O tym, do jakiego Sądu i w jakiej sytuacji złożyć wniosek pisaliśmy wyżej – zerknij, jeśli jeszcze tego nie widziałeś.

Sprawami o uregulowanie kontaktów z dzieckiem zajmuje się Sąd rodzinny. Taki wniosek (jeżeli jest składany poza sprawą rozwodową) wymaga opłaty w wysokości 100 zł i należy złożyć go do okręgu, gdzie dziecko posiada miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu. 

Wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem, który jest rozpatrywany poza sprawą rozwodową musi spełniać wymogi pisma procesowego, co oznacza, że do wniosku prócz wskazania stron dołącza się dowody na poparcie swoich twierdzeń.

Zobacz też wpis:

Alimenty na żonę.

Separacja – co to jest i jak ją załatwić?

 

Co powinien zawierać poprawnie złożony wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem?

 • sposób realizowania kontaktów z dzieckiem;
 • wymiar i ramy godzinowe;
 • dni tygodnia, w których mają odbywać się spotkania bądź rozmowy bezpośrednie, czy za pomocą komunikatorów;
 • warto uporządkować dni wolne i daty świąteczne; 
 • wyjazdy wakacyjne i ferie.

 

Być może zastanawiasz się teraz, czy możesz skorzystać z jakiegoś wzoru wniosku o uregulowanie kontaktów z dzieckiem, który będzie dostępny w sieci. Tak, jednak jeżeli zależy Ci na tym, by sprawa zakończyła się po Twojej myśli, to taki wniosek powinien być szczegółowo uzupełniony i umotywowany, przy założeniu Twojej indywidualnej sytuacji. Radca prawny, który udzieli Ci porady prawnej i będzie  w Twoim imieniu składał wniosek – zada Ci szereg pytań, by ustalić stan prawny i Twoją sytuację.

 

Sprawami o uregulowanie kontaktów z dzieckiem zajmuje się Sąd rodzinny. Taki wniosek jeżeli jest składany poza sprawą rozwodową wymaga opłaty.

 

Podsumowując temat ustalania kontaktów z dzieckiem, chcemy podkreślić, że uregulowanie kontaktów może odbywać się przez wspólne porozumienie rodziców, postanowienie sądu, wyrok, ugodę sądową albo ugodę przy udziale mediatora. Niezależnie od sposobu w każdym przypadku istotne jest dobro dziecka, nawet jeśli rodzice nie potrafią już ze sobą współpracować.

Ufamy, że składając wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem, będzie Ci na tym zależało najbardziej. My ze swojej strony deklarujemy pełne wsparcie przy budowie harmonogramu spotkań, dlatego też zachęcamy do ustalenia terminu porady prawnej, dzięki której będziesz mógł przedstawić swoją propozycję, a my sporządzimy dla Ciebie wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem. Aby zarezerwować dogodny termin rozmowy w Kancelarii lub porady online wystarczy skorzystać z formularza. Do zobaczenia!

kancelaria szaflarscy

Siedziba kancelarii:

ul. Księdza Biskupa Herberta Bednorza 1, 40-384 Katowice

kontakt e-mail:

kancelaria@szaflarscy.pl

tel. - Jacek Szaflarski:

(+48) 511 489 333

tel. - Tomasz Szaflarski

(+48) 508 277 555