Jak udowodnić, że ojciec nie interesuje się dzieckiem?

Mimo, że obowiązek wychowania dziecka spoczywa na matce i ojcu, to nie każdy rodzic zajmuje się swoim potomstwem. Jak udowodnić, że ojciec nie interesuje się dzieckiem? Tak naprawdę to, czy rodzic interesuje się dzieckiem można udowodnić zarówno w trakcie jak i po ustaniu małżeństwa. Powiemy nawet więcej – małżeństwo nie jest do tego potrzebne, ponieważ coraz więcej par funkcjonuje w związkach pozamałżeńskich i po ich rozpadzie kwestie opieki nad dzieckiem też bywają sporne.

Jeżeli masz pytania, dotyczące władzy rodzicielskiej, to z tego artykułu dowiesz się dzisiaj:

 • Kiedy dochodzi do odebrania praw rodzicielskich.
 • Czym jest ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej.
 • Jak można stwierdzić, że ojciec nie interesuje się dzieckiem.
 • Co zrobić, gdy rodzic nie interesuje się dzieckiem.
 • Jak złożyć wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej.
 • Czy można przywrócić władzę rodzicielską ojcu.

ograniczenie władzy rodzicielskiej ojcu

Zacznijmy od tego, że w szczególnych sytuacjach sąd opiekuńczy może zdecydować o ograniczeniu lub pozbawieniu rodzica władzy rodzicielskiej. I to niezależnie od tego, czy jest mowa o matce, czy ojcu. Na potrzeby tego artykułu założymy, że to ojciec jest zagrożony ograniczeniem lub pozbawieniem władzy rodzicielskiej. Sprawa więc będzie dotyczyła m.in. sytuacji związanych z brakiem kontaktów z dzieckiem – wiedz, że jako ojciec jesteś do nich zobowiązany.

Kiedy dochodzi do odebrania praw rodzicielskich?

Pamiętaj, że zgodnie z art. 113 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zarówno dzieci, jak i rodzice są zobowiązani do kontaktowania się ze sobą: 

 • 1. Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. 
 • 2. Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej.

Jak udowodnić, że rodzic nie interesuje się dzieckiem – Rozwód

Rozstanie lub rozwód rodziców często wpływa na intensywność kontaktów z dzieckiem. Bywa tak, że w jego trakcie rodzice mogą porozumieć się co do kwestii związanych z opieką nad małoletnimi, kontaktów oraz wykonywania władzy rodzicielskiej.

Często już na tym etapie sąd decyduje o ograniczeniu władzy rodzicielskiej jednemu rodzicowi i pozostawieniu jej w pełni drugiemu z nich. Do takiej sytuacji dochodzi jednak przede wszystkim wtedy, gdy rodzice nie są w stanie zgodnie się porozumieć.

Przeczytaj też: Pozbawienie i ograniczenie praw rodzicielskich – czym się różnią?

ojciec nie interesuje się dzieckiem po rozwodzie

Ojciec nie interesuje się dzieckiem po rozwodzie

Bywa i tak, że nawet jeśli w momencie rozwodu dojdzie do porozumienia, potem jeden z rodziców (a w naszym przypadku mówimy o ojcu) zaniedbuje kwestię kontaktów z dzieckiem. 

Po czym można stwierdzić, że ojciec nie interesuje się dzieckiem? Zanim na to pytanie odpowiemy musisz wiedzieć, że wniosek o pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej musi być właściwie uzasadniony. To nie mogą być zwykłe twierdzenia i oświadczenia. W takim dokumencie trzeba wyraźnie wskazać w jakich okolicznościach doszło do naruszenia dobra dziecka i czy negatywne zachowanie jednego z rodziców trwa od dłuższego czasu.

Na potwierdzenie takich faktów zawsze przydają się dowody np. w postaci wiadomości mailowych, smsy, zeznania świadków, anulowane rezerwacje i zaplanowane wizyty. Ogólnie wszystko to, co pokaże, że rodzic nie realizował swojego obowiązku.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej oznacza brak możliwości uczestniczenia w wychowywaniu dziecka.

Jak można stwierdzić, że ojciec nie interesuje się dzieckiem?

 • nie dzwoni do dziecka
 • nie odwiedza go od dłuższego czasu
 • opuszcza lub odwołuje zaplanowane wcześniej spotkania

Wiedz, że również wtedy, gdy dziecko nie mieszka już z Tobą, jesteś w dalszym ciągu zobowiązany do utrzymywania z nim relacji – jest to nie tylko Twój ojcowski przywilej, ale także obowiązek. 

Jeśli Twój brak zainteresowania dzieckiem stanie się regułą i nie zatroszczysz się o Wasze relacje, może to zostać potraktowane jako rażące zaniedbywanie obowiązków rodzica względem dziecka (art. 111 § 1 k.r. i o.), a to już podstawa do ograniczenia lub odebrania władzy rodzicielskiej.

 Zobacz też wpis: Pozbawienie władzy rodzicielskiej.

brak kontaktów z dzieckiem

Czym jest ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej?

O ograniczeniu lub pozbawieniu rodzica władzy rodzicielskiej może zdecydować sąd. Ograniczenie władzy rodzicielskiej wiąże się m.in.:

 • ze zobowiązaniem rodziców do podjęcia określonych zachowań lub do ich zaprzestania, (np. dbania o to, aby dziecko chodziło do szkoły, jeśli wcześniej tego nie robili) 
 • określeniem decyzji, które mogą być wykonywane jedynie za zgodą sądu
 • skierowaniem rodziców i dziecka na terapię rodzinną 
 • przyznaniem rodzinie kuratora

Można wnioskować o przywrócenie władzy rodzicielskiej, a wtedy trzeba uprawdopodobnić ustanie przyczyny, która była podstawą pozbawienia lub ograniczenia władzy rodzicielskiej.

Jako ojciec  musisz wiedzieć, że pozbawienie władzy rodzicielskiej ma poważne konsekwencje i oznacza brak możliwości uczestniczenia w wychowywaniu dziecka.

Ojciec pozbawiony praw nie może decydować między innymi o kwestii:

 1. Majątku dziecka.
 2. Wyjazdach wakacyjnych i nie tylko.
 3. Miejscu zamieszkania
 4. Leczeniu.
 5. Wyborze szkoły. 

Pamiętaj jednak, że pozbawienie lub ograniczenie władzy ojca nie oznacza zwolnienia z obowiązku alimentacyjnego. Jeśli sąd nie zdecyduje inaczej, rodzic pozbawiony władzy rodzicielskiej może także utrzymywać relacje z dzieckiem.

Może zainteresuje Cię też wpis: Separacja – co to jest, co daje i jak ją załatwić?

brak zainteresowania dzieckiem

Sprawa o pozbawienie władzy rodzicielskiej

Aby ograniczyć lub pozbawić ojca władzy rodzicielskiej, drugi rodzic powinien złożyć wniosek, w którym wykaże, kiedy i w jakich okolicznościach dochodziło do zaniedbywania kontaktów z dzieckiem. W takich sytuacjach wnioskodawcą jest jeden z rodziców.

Może jednak dojść do sytuacji, w której dziecko jest zaniedbywane przez obydwoje rodziców (zarówno w trakcie małżeństwa, jak i po jego zakończeniu). W tym przypadku wniosek może złożyć każdy, kto wie, że dobro dziecka jest zagrożone: pozostali członkowie rodziny, szkoła, policja.

Weź pod uwagę, że pozbawienie władzy rodzicielskiej jest przez sąd traktowane jako ostateczność – aby do niego doszło, zaniedbywanie obowiązków rodzicielskich musi mieć miejsce od dłuższego czasu i trzeba to rzetelnie przedstawić we wniosku, o czym pisaliśmy już wyżej.

wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej

Zobacz też: Uchylenie obowiązku alimentacyjnego.

Jak złożyć wniosek o pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej?

Wniosek składa się w wydziale rodzinnym sądu rejonowego w miejscu zamieszkania dziecka. Opłata sądowa do wniosku wynosi 100 zł. W sprawie o pozbawienie władzy rodzicielskiej można przedstawiać dowody oraz świadków w celu wykazania prawdziwości oraz zasadności wniosku.

Warto wcześniej przygotować się do złożenia takich dowodów, kompletując wszystko to, co potwierdza wniosek. W przygotowaniu materiału pomoże Ci radca prawny. Sąd rozpatrując wniosek przesłucha rodziców, ale może przesłuchać także dziecko (dzieje się to poza salą przesłuchań sądowych).

Nasza specjalizacja: Prawo rodzinne.

tata nie interesuje się dziećmi

Pozbawienie praw rodzicielskich jest odwracalne

Być może nie wiesz, że w szczególnych okolicznościach sąd może wydać ponowne  orzeczenie w sprawie o pozbawienie władzy rodzicielskiej i przywrócić ją rodzicowi.

Aby do tego doszło, sąd musi być przekonany, że ustały przesłanki, dla których doszło do jej odebrania. Czyli, w omawianym tutaj przypadku – Ty jako ojciec musisz wykazać, że zależy Ci na stałych kontaktach z dzieckiem. Jeśli sąd uzna, że służy to dobru dziecka, władza rodzicielska może Ci zostać przywrócona.

Temat powiązany: Alimenty na żonę.

Podsumowanie:

Jeśli jeden z rodziców nie chce zajmować się dzieckiem, a często dochodzi do tego po rozwodzie – drugi rodzic ma prawo wystąpić do sądu o zmianę zakresu władzy rodzicielskiej. Wniosek o pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej musi być dobrze uzasadniony i warto wcześniej gromadzić dowody, które temu posłużą.

W piśmie kierowanym do sądu strona wykazuje, że ojciec (lub matka) dziecka nie interesuje się swoim potomstwem, nie utrzymuje z dzieckiem regularnych kontaktów, nie dzwoni albo notorycznie odwołuje spotkania, a w związku z tym dochodzi do naruszenia dobra małoletniego.

Potrzebujesz wsparcia radcy prawnego, który specjalizuje się w prawie rodzinnym? Umów poradę prawną online lub w Kancelarii w Katowicach.

Siedziba kancelarii:

ul. Księdza Biskupa Herberta Bednorza 1, 40-384 Katowice

kontakt e-mail:

kancelaria@szaflarscy.pl

tel. - Jacek Szaflarski:

(+48) 511 489 333

tel. - Tomasz Szaflarski

(+48) 508 277 555