Reklamacja towaru zakupionego na firmę

Czy wiesz jak reklamować zakupiony towar z wadą fizyczną, gdy reklamującym jest przedsiębiorca? Nie? Nie martw się. Za chwilę dowiesz się kilku ważnych informacji, które mogą Ci się przydać jeśli działasz na zasadzie B2B. Pamiętaj tylko, że jeśli towar został zakupiony na firmę, to Twoja sytuacja jest inna niż w przypadku zakupów konsumenckich.

Sprawdź, kiedy i na jakich warunkach możesz starać się o reklamację z tytułu rękojmi. Po przeczytaniu tego artykułu będziesz wiedział:

 • Czym różni się rękojmia od gwarancji.
 • Na czym polega rękojmia za wady towaru i kiedy możesz ją wykorzystać.
 • Jak wygląda reklamacja z tytułu rękojmi krok po kroku.

jak napisać reklamacje

Od razu zaznaczamy, że rękojmia za wady często jest mylona z gwarancją – zacznijmy więc od wyjaśnienia co jest czym.

 

Przedsiębiorcy nie są traktowani tak jak konsumenci. Reklamacja pomiędzy przedsiębiorcami, wiąże się z tym, że kupujący powinien udowodnić, że wada istniała w chwili wydania towaru, lub powstała w związku z tym, że przyczyna tkwiła w tej rzeczy od zawsze.

Czym jest rękojmia?

Rękojmia to jedna z możliwych dróg składania reklamacji. Druga z nich to składanie reklamacji na podstawie gwarancji. Różnica polega m.in. na tym, że w przypadku rękojmi reklamacja kierowana jest do sprzedawcy i to on jest odpowiedzialny za wady. W przypadku gwarancji trafia natomiast do producenta produktu. 

Kwestie związane z rękojmią w sytuacji, gdy towar został zakupiony przez przedsiębiorcę regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 3855 oraz od 535 do 602).

 

W przypadku rękojmi reklamacja kierowana jest do sprzedawcy i to on jest odpowiedzialny za wady. W przypadku gwarancji trafia do producenta produktu. 

 

Warto, abyś pamiętał, że w kwestii firmowych zakupów możliwe są zmiany w zakresie odpowiedzialności sprzedawcy za sprzedany towar. Wszelkie jej modyfikacje powinny być zawarte w umowie kupna.

reklamowanie towaru na firmę

Rękojmia za wady towaru

Podstawą do składania reklamacji z tytułu rękojmi jest stwierdzona przez przedsiębiorcę fizyczna lub prawna wada towaru (art. 556 kc).

Wada fizyczna to niezgodność towaru z umową. Dochodzi do niej, gdy zakupiona rzecz:

 • nie ma właściwości, które tego rodzaju rzecz powinna mieć (np. szklanka pęka pod wpływem gorącej wody)
 • nie ma właściwości, o których sprzedawca zapewnił kupującego (np. naczynie żaroodporne pęka pod wpływem ciepła)
 • nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia (np. zasilacz nie pasuje do Twojego modelu laptopa, a sprzedający wiedział, do jakiego modelu ma pasować)
 • została wydana kupującemu w stanie niezupełnym (np. telefon bez ładowarki, gdy powinna być w zestawie).

 Przeczytaj też: Ile trwa rękojmia a ile gwarancja.

Wada prawna towaru zachodzi, gdy sprzedana rzecz:

 • stanowi własność osoby trzeciej
 • jest obciążona prawem osoby trzeciej
 • ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu nią wynika z decyzji, lub orzeczenia właściwego organu. 

reklamacja krok po kroku

Reklamacja z tytułu rękojmi krok po kroku

Krok 1: Stwierdzenie wady

Przedsiębiorca powinien jak najszybciej (w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju) sprawdzić kupiony produkt. Jeśli stwierdzi, że jest wadliwy – powinien niezwłocznie powiadomić o tym sprzedawcę. Może się zdarzyć, że ze względu na specyfikę produktu, wady nie da się zaobserwować od razu po zakupie. W takim wypadku należy powiadomić o niej niezwłocznie po jej wystąpieniu.

Sprzedawca odpowiada za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w terminie 2 lat od momentu zakupu. W przypadku nieruchomości jest to 5 lat (art. 568 kc). Jeśli kupujący to przedsiębiorca, okres obowiązywania rękojmi może zostać zmieniony, a regulujące to zapisy powinny znaleźć się w umowie kupna.   

Może zainteresuje Cię też wpis: Rękojmia wyłączona dla przedsiębiorców – na czym polega i jak dochodzić swoich praw.

Krok 2: Poinformowanie o wadzie

Informację o wadzie możesz przekazać sprzedawcy osobiście, wysłać e-mail albo listownie. Warto jednak zadbać o formę pisemną. Dlaczego? Po pierwsze masz na to dowód, po drugie taka forma zgłoszenia może być przesyłana i rozpatrywana przez kilka osób, a dzięki zachowaniu formy pisemnej masz pewność, że na żadnym etapie nikt nie zniekształci tego, co samodzielnie zgłosiłeś.

W przypadku, gdy wada zostanie zauważona później, być może konieczne będzie udowodnienie, że była obecna już w momencie zakupu i nie powstała później z Twojej winy.

 

Sprzedawca odpowiada za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w terminie 2 lat od momentu zakupu. Jeśli kupujący to przedsiębiorca, okres obowiązywania rękojmi może zostać zmieniony.

 

Wzór reklamacji

Nie istnieje uniwersalny wzór reklamacji. Kupujący powinien w niej jednak zawrzeć informacje na temat:

 • daty zakupu,
 • rodzaju towaru,
 • określenia wady,
 • sformułowania swojego żądania.

naprawa reklamowanego towaru

Krok 3: Określenie żądania

W związku z reklamacją za wady możesz zdecydować się na jedno z tych żądań (art. 560 i 561 kc):

 • wymiana towaru na nowy,
 • naprawa,
 • obniżenie ceny,
 • odstąpienie od umowy (o ile wada jest istotna).

Krok 4: Rozpatrywanie reklamacji przez sprzedającego

Nie wiem czy wiesz, ale sprzedający może odmówić realizacji Twojego żądania, jeśli wybrany przez Ciebie sposób reklamacji wiąże się z nadmiernymi kosztami lub jest niemożliwy do spełnienia. Inaczej, niż to jest w przypadku zakupów dokonanych przez konsumenta – nie istnieje również konkretny termin, w którym Twoja reklamacja powinna zostać rozpatrzona przez sprzedawcę.

rękojmia dla przedsiębiorcy

Ważne:

Od 1 czerwca 2020 r., po nowelizacji Ustawy o prawie konsumenckim, wyjątkiem są reklamacje dokonywane przez osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – w ich przypadku termin na rozpatrzenie reklamacji przez sprzedawcę wynosi 14 dni.

 

Sprzedający może odmówić realizacji Twojego żądania, jeśli wybrany przez Ciebie sposób reklamacji wiąże się z nadmiernymi kosztami lub jest niemożliwy do spełnienia.

 

Zakupy na firmę a reklamacja – czy warto?

Pamiętaj, że gdy dokonujesz zakupów firmowych, zrzekasz się części przywilejów, które przysługują konsumentom (np. prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 2 tygodni bez podania przyczyny, krótszy czas rozpatrzenia reklamacji). W przypadku zakupów niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością dobrze jest więc zastanowić się, czy zawsze warto poprosić o fakturę.

Teraz już wiesz czym różni się rękojmia od gwarancji, na czym polega rękojmia za wady towaru i kiedy możesz ją wykorzystać. Zobaczyłeś też jak wygląda reklamacja z tytułu rękojmi krok po kroku. Jeżeli po przeczytaniu tego artykułu utwierdziłeś się w przekonaniu, że potrzebujesz wsparcia radcy prawnego, który przygotuje dla Ciebie reklamację towaru zakupionego na firmę, to napisz do nas. Pomożemy Ci w dochodzeniu Twoich praw.

Siedziba kancelarii:

ul. Księdza Biskupa Herberta Bednorza 1, 40-384 Katowice

kontakt e-mail:

kancelaria@szaflarscy.pl

tel. - Jacek Szaflarski:

(+48) 511 489 333

tel. - Tomasz Szaflarski

(+48) 508 277 555