Zmiana wspólnika w spółce z o.o.

Zmiana wspólnika w spółce z o.o. to z pozoru bardzo skomplikowana czynność, której czasami wspólnicy unikają jak ognia. Uspokajamy. Nie ma się czego bać. Oczywiście to wymaga dopilnowania kilku arcyważnych formalności, bez których członkowie zarządu spółki nie mogą pełnić swojej funkcji, jednak dobrze zaplanowany proces i sprawdzony schemat działania to podstawa. W takim razie jak przebiega zmiana wspólnika w spółce z o.o. ? Czytaj dalej!

Po przeczytaniu wpisu będziesz wiedział:

 • Jak zaplanować zmianę wspólnika spółki z o.o.
 • Co powinno pojawić się w umowie zmiany wspólnika spółki z o.o.
 • Jak prawidłowo złożyć dokumenty do KRS przy zmianie wspólnika.
 • Dlaczego nie możesz zapomnieć o opodatkowaniu przychodu.

Zmiana wspólnika w spółce z o.o. to sytuacja, która często spotyka naszych klientów i nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Dlaczego? W trakcie działalności spółki zmieniają się przecież plany, okoliczności, pojawiają się różnice zdań, które uniemożliwiają kontynuację inwestycji. Warto zatem pochylić się nad tym zagadnieniem, aby być przygotowanym na taką okoliczność również w Twojej spółce.

Ustalenia dotyczące zmiany wspólnika w spółce z o.o.

Zmiana wspólnika w spółce z o.o. – od czego warto zacząć?

Na początek kilka informacji, które ułatwią Ci życie, jeszcze zanim nastąpi u Ciebie zmiana wspólnika w spółce z o.o.

Po pierwsze: 

Wczytaj się w szczegóły Waszej umowy spółki. Sprawdź, czy jest tam konkretny zapis, który mówi, że w przypadku zmiany wspólnika w spółce z o.o. obowiązkowo wymaga się od udziałowca zgody na zbycie albo pierwszeństwa w nabyciu udziałów spółki czy też prawa pierwokupu.

Jeżeli np. taka zgoda na zbycie jest konieczna i jest to zapisane w umowie, a Ty o tym nie wiedziałeś i w związku z tym nie dopełniłeś tej formalności, to umowa między wspólnikami może zostać unieważniona.

Forma zawiadomienia wspólników o zmianie wspólnika ma być niezwłoczna, skuteczna i brzmiąca jednoznacznie dla wszystkich zainteresowanych.

Po drugie:

Nic o nas bez nas, czyli nie zrobisz kolejnego kroku bez powiadomienia Twojej spółki z o. o. o zmianie wspólnika oraz bez obecności notariusza. I choć Kodeks Spółek Handlowych wcale nie mówi, w jakiej formie powiadomisz o tym wszystkich wspólników spółki, to jednak jest to formalność, o której nie możesz zapomnieć. O jednym musisz pamiętać. Jakąkolwiek formę powiadomienia o tym wspólników byś wybrał, ma być ona niezwłoczna, skuteczna i brzmiąca jednoznacznie dla wszystkich zainteresowanych.

Zmiana wspólnika w spółce z o.o. wymaga też kolejnej kluczowej umowy, tym razem dotyczącej sprzedaży udziałów jednego ze wspólników. Często formą zawiadomienia wszystkich wspólników o zmianie jednego z nich w spółce z o. o. jest sporządzenie dla nich osobnej kopii tej umowy.

Notariusz i zmiana wspólnika w spółce z o.o.

Zmiana wspólnika w spółce z o. o. –  rola notariusza

Co dzieje się dalej po zawiadomieniu wspólników? Kolejno sporządzacie umowę, której zapisy mówią o tym, że jeden ze wspólników Waszej spółki z o. o. sprzedaje swoje udziały. Notariusz musi być przy tym obecny, choć to nie on sporządza wpis notarialny na ten temat, tylko Wy spisujecie umowę. Po co w takim razie Notariusz? Notariusz jest tylko po to i aż po to, aby osobiście poświadczyć ważność sporządzonej przez Was umowy. 

To nie notariusz odpowiada za treść umowy. Dlatego warto zadbać o istotne elementy dokumentu. 

Zmiana wspólnika w spółce z o.o.

Co powinno pojawić się w umowie zmiany wspólnika w spółce z o.o.?

Gdy następuje zmiana wspólnika w spółce z o.o., umowa musi zawierać informacje, bez których będzie nieważna. W umowie musi być:

 • szereg szczegółów, mówiących o tym, kto jest sprzedającym, a kto kupującym udziały,
 • opis sytuacji finansowej i formalno-prawnej Twojej spółki z o.o.,
 • informacja o podmiocie, w którym są one zbywane,
 • liczba udziałów, które stanowią przedmiot umowy oraz opis ich nominalnej wartości,
 • cena sprzedaży,
 • oświadczenia wspólnika zbywającego udziały w zakresie statusu przedmiotu umowy (w tym brak roszczeń osób trzecich i innych obciążeń).

Powinieneś wiedzieć, że podczas poświadczenia podpisów pod umową zbycia udziałów notariusz obecny przy spisaniu umowy nie pobiera opłaty i w związku z tym nie odprowadza podatku od czynności cywilnoprawnych. Ten obowiązek spoczywa na stronach umowy.

Tak, jak wspominaliśmy na początku zmiana wspólnika w spółce z o.o. – wbrew pozorom –  nie jest procesem bardzo skomplikowanym. Poszczególne klocki tej układanki spokojnie można odpowiednio poukładać, jeśli nie działa się w pośpiechu, a pod ręką ma się dobrych doradców.

Zmiana wspólnika w spółce z o.o.

Zmiana wspólnika w spółce z o.o. – wpis do KRS

I teraz uwaga. Zmiana wspólnika w spółce z o.o. wymaga umowy sprzedaży udziałów jednego ze wspólników, która jest poświadczona imieniem i nazwiskiem obu stron. Aby taka zmiana wspólnika się dokonała, musicie wykonać kolejny krok. Jaki? Ten ważny krok to wpis do Krajowego Rejestru Sądowego.

Zmiana wspólnika w spółce z o.o. wymaga od Was:

 1. Złożenia do KRS-u specjalnego formularza KRS-23, czyli wniosku o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców.
 2. Uzupełnienia załącznika KRS-ZE, który dotyczy zmiany wspólników spółki z o.o., ale tylko tych, którzy są posiadaczami co najmniej 10% kapitału zakładowego.
 3. Podania dokładnej informacji o wspólniku, który zbywa swoje udziały i który zostaje wykreślony z listy udziałowców. Do tego pojawiają się informacje o nowym udziałowcu, który je nabył wraz z danymi tego udziałowcy.

Do formularzy KRS-23 i KRS-ZE dołącza się także:

 • 1 egz. umowy poświadczonej notarialnie, 
 • uaktualnioną listę wspólników, 
 • aktualną księgę udziałów Twojej spółki z o.o.,
 • oświadczenie z danymi kontaktowymi osób uprawnionych do powołania zarządu w spółce. 

bilans likwidacyjny spółki z o.o.

Ile kosztuje zmiana wspólnika w spółce z o.o.?

Za w/w formalności obowiązuje opłata sądowa za dokonanie zmiany w rejestrze KRS w wysokości 350 zł.

Co dalej? Podpisany przez członków zarządu wniosek do Krajowej Rady Sądownictwa będzie gotowy, jeśli pod listą wspólników złożą swoje podpisy wszyscy członkowie zarządu Waszej spółki z o. o. 

Termin złożenia wniosku do KRS nie wpłynie na czas przeniesienia praw własności udziałów. O ile obie strony nie zadecydowały inaczej, to następuje to z chwilą podpisania umowy.

Pamiętaj, że formularze i wnioski do KRS możesz złożyć w formie elektronicznej, jeśli wszystkie strony umowy o zbyciu udziałów jednego ze wspólników w spółce z o. o. mają podpis kwalifikowany lub podpis EPUAP. Wtedy opłata sądowa za dokonanie formalności drogą elektroniczną będzie wynosiła 300 zł.

Musisz też wiedzieć, że termin złożenia wniosku do KRS nie wpłynie na czas przeniesienia praw własności udziałów. O ile obie strony nie zadecydowały inaczej, to następuje to z chwilą podpisania umowy.

Uff, właśnie ułożyłeś całą układankę pod nazwą zmiana wspólnika w spółce z o. o. Gratulacje!

sąd wydaje nakaz zapłaty

Zmiana wspólnika w spółce z o. o. –  opodatkowanie przychodu

No i jeszcze na koniec podatki, a jakże! Wiesz przecież, że pieniądze pochodzące z odpłatnego zbycia udziałów w Twojej spółce z o. o. są przychodem, a więc podlegają opodatkowaniu. Pamiętaj, że przychód należy do grup kapitałowych, jeżeli osobą zbywającą udziały w spółce jest osoba fizyczna. I nie należy tego przychodu sumować z innymi przychodami, choćby tych uzyskanych z tytułu umowy o pracę.

Podsumowując

Jak widzisz zmiana wspólnika spółki z o.o. tylko z pozoru wydaje się bardzo skomplikowana. Pewnie już zauważyłeś, że jeśli zadbasz o poszczególne kroki na drodze do zmiany wspólnika spółki z o.o., czyli dokładne przeczytanie umowy spółki, powiadomienie udziałowców, przygotowanie umowy, złożenie prawidłowo uzupełnionych dokumentów do KRS i opodatkowanie przychodu ze zbycia udziałów, to sukces gwarantowany.

Jeśli jednak czujesz, że potrzebujesz wsparcia prawnika – napisz do Kancelarii Szaflarscy. Pomożemy Ci przeprowadzić cały proces zmiany wspólnika w spółce.

kancelaria szaflarscy

Siedziba kancelarii:

ul. Księdza Biskupa Herberta Bednorza 1, 40-384 Katowice

kontakt e-mail:

kancelaria@szaflarscy.pl

tel. - Jacek Szaflarski:

(+48) 511 489 333

tel. - Tomasz Szaflarski

(+48) 508 277 555