Likwidacja spółki komandytowej

Podjąłeś decyzję o likwidacji spółki komandytowej? Pewnie zastanawiasz się tylko, jak to zrobić samodzielnie, szybko i prawidłowo? Nie martw się! Nie jesteś jedyną osobą, która w ostatnim czasie zdecydowała się na likwidację spółki komandytowej. Zmiany przepisów podatkowych z 2021 roku wymusiły na wielu przedsiębiorcach reorganizację lub zamknięcie działalności. Jak w takim razie zabrać się za likwidację spółki? Jakie masz możliwości zakończenia działalności spółki komandytowej? Czytaj dalej, bo zaraz dowiesz się wszystkiego.

Z dzisiejszego artykułu dowiesz się kilku przydatnych informacji:

 • Jakie mogą być przyczyny likwidacji spółki komandytowej.
 • Z jakich etapów składa się proces likwidacji spółki komandytowej.
 • Czy można zlikwidować spółkę komandytową bez procesu likwidacji.likwidacja spółki komandytowej

Likwidacja spółki komandytowej – podstawowe informacje

Likwidacja spółki komandytowej odbywa się na tej samej zasadzie, co zlikwidowanie spółki jawnej, do której Twoja spółka komandytowa jest najbardziej zbliżona. Nie ma bowiem szczegółowych rozróżnień między tymi spółkami w kodeksie spółek handlowych.

W spółce komandytowej jej wspólnikami są co najmniej 2 osoby, z których jedna to komplementariusz – w całej pełni odpowiedzialny za tę formę spółki oraz komandytariusz, którego odpowiedzialność za tego rodzaju spółkę jest o wiele mniejsza i dotyczy jedynie wysokości sumy, jaką wpłacił w momencie założenia spółki komandytowej.

przyczyny likwidacji spółki komandytowej

6 przyczyn likwidacji spółki komandytowej

Dzisiejsze przepisy kodeksu spółek handlowych pozwalają na likwidację spółki komandytowej w sytuacji gdy mają miejsce określone przesłanki. Jakie? Zobacz 6 przyczyn, które powodują rozwiązanie spółki komandytowej.

Przyczyna nr 1:

Gdy spółka komandytowa ulega likwidacji, to jedną z naturalnych przyczyn tego stanu rzeczy może być śmierć komplementariusza, lecz nie jest nią śmierć komandytariusza spółki. 

Przyczyna nr 2:

Innym powodem związanym z osobą komplementariusza spółki komandytowej może być także ogłoszenie jego upadłości bądź likwidacja komplementariusza w spółce.

Przyczyna nr 3:

Spółka komandytowa może zostać zlikwidowana przez pojawienie się powodów, które przewidziane zostały w umowie z chwilą założenia Waszej spółki.

Przyczyna nr 4:

Jednomyślna uchwała w sprawie likwidacji spółki komandytowej wszystkich wspólników.

 

Likwidacja spółki komandytowej jest przeprowadzana przez wyznaczonych likwidatorów lub likwidatora. Likwidatorami mogą być np. wspólnicy lub ich część albo też wyznaczone osoby trzecie.

 

Przyczyna nr 5:

Rozwiązanie spółki poprzez prawomocne orzeczenie sądowe. Zaznaczmy przy okazji, że każdy ze wspólników może z ważnych powodów żądać rozwiązania spółki.

Przyczyna nr 6:

I na koniec last but not least – przyczyną likwidacji spółki komandytowej może być też wypowiedzenie umowy przez jednego ze wspólników lub jego osobistego wierzyciela.

 

Jeżeli zakończenie działalności spółki następuje poprzez przeprowadzenie procesu jej likwidacji, to musisz wziąć pod uwagę, że proces ten jest dość żmudny. Wymaga sporej cierpliwości od wspólników, zwłaszcza od komplementariusza na barki którego spada zazwyczaj prawidłowe przeprowadzenie wszystkich etapów likwidacji spółki komandytowej.

Musisz wiedzieć, że naszą specjalizacją jest prawo spółek handlowych. Dlatego też możemy Ci pomóc w przeprowadzeniu koniecznych działań likwidacji spółki komandytowej. Jak to zrobimy? Krok po kroku i zgodnie ze sztuką, tak aby nic po drodze nie zostało pominięte lub zapomniane. Nawet podatki!

likwidacja spółki komandytowej

Etapy likwidacji spółki komandytowej – wspólnicy nie określili innej formy zakończenia jej działalności

Jakie etapy procesu likwidacji spółki komandytowej pojawiają się, kiedy wspólnicy nie określili innej formy zakończenia jej działalności?

Etap 1: Wyznaczenie likwidatorów
 • Likwidacja spółki komandytowej jest przeprowadzana przez wyznaczonych likwidatorów bądź likwidatora. Likwidatorami mogą być np. wspólnicy lub ich część albo też wyznaczone osoby trzecie. W zależności od zaistniałych w spółce przyczyn likwidacji i stosownych uchwał spółki – likwidatorami mogą też być ludzie wyznaczeni na mocy prawomocnego orzeczenia sądowego.
 • Od tej pory jesteście spółką komandytową w likwidacji.
 • Przypominamy, że likwidacja ma na celu zakończenie bieżących spraw, inwestycji, zaspokojenie potrzeb wierzycieli oraz podział i upłynnienie majątku spółki.
Etap 2: Zgłoszenie likwidacji do KRS
 • Zarówno oficjalne otwarcie likwidacji, jak i zamknięcie procesu likwidacji Twojej spółki komandytowej musi być zgłoszone do KRS-u z pomocą specjalnego wniosku.
 • Na dzień otwarcia likwidacji likwidatorzy obowiązkowo sporządzają bilans rozpoczęcia likwidacji.
 • Na tym etapie ważne jest zamknięcie wszystkich interesów spółki, zaspokojenie wierzycieli i upłynnienie majątku spółki.

Masz obowiązek przechowywania ksiąg spółki komandytowej w likwidacji przynajmniej przez 5 lat przez osoby do tego wyznaczone.

Etap 3: Bilans zakończenia
 • Jeżeli proces likwidacji spółki komandytowej trwa dłużej niż rok kalendarzowy, likwidatorzy muszą składać sprawozdanie z przebiegu procesu likwidacji na dzień przed zakończeniem każdego roku obrotowego.
Etap 4: Zgłoszenie zakończenia likwidacji
 • Do sądu rejestrowego, wraz z wnioskiem o wykreślenie spółki z rejestru zgłasza się zakończenie likwidacji spółki komandytowej.
 • Złożenie wniosku o wykreślenie spółki z rejestru do sądu rejestrowego to oczekiwana i upragniona chwila, która kończy cały proces likwidacji spółki komandytowej. Teraz czekasz tylko na uprawomocnienie się postanowienia o wykreśleniu spółki z rejestru.
Etap 5: Formalności po wykreśleniu spółki z rejestru KRS
 • Tu pamiętaj o tym, że obowiązuje zasada przechowywania ksiąg spółki komandytowej w likwidacji przynajmniej przez 5 lat przez osoby do tego wyznaczone.

likwidacja spółki komandytowej

Likwidacja spółki komandytowej – kilka słów o konsekwencjach podatkowych

Dla podatku dochodowego proces likwidacji spółki komandytowej nic się nie zmienia, gdy wspólnik jako osoba fizyczna lub prawna wzbogaci się w wyniku likwidacji spółki komandytowej.

Jednak poważne zmiany nastąpią tu w podatku VAT, jeśli np. wykreślasz (w procesie likwidacji spółki komandytowej) z rejestru wspólników czynnych podatników VAT. Zanim cały proces likwidacji spółki dobiegnie końca, zabezpiecz wystarczające środki, aby pokryć koszty związane z zapłatą podatku VAT za ostatni okres działalności spółki komandytowej.

Zobacz też wpis: Umowa spółki komandytowej.

prawo spółek

Czy można przeprowadzić likwidację spółki komandytowej bez procesu likwidacji?

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że zakończenie spółki komandytowej bez konieczności przeprowadzenia procesu likwidacyjnego jest jak najbardziej możliwe. Następuje ono w wyniku porozumienia wszystkich wspólników spółki komandytowej. 

Taka procedura znacznie uprości Ci cały proces zakończenia spółki, pozwala zaoszczędzić czas, ograniczyć wysiłek i koszty, które trzeba wziąć pod uwagę, chociażby w kontekście opłat w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

Na dzień otwarcia likwidacji likwidatorzy obowiązkowo sporządzają bilans rozpoczęcia likwidacji.

 

W takim „bezlikwidacyjnym” zakończeniu działalności spółki komandytowej obowiązek wszelkich działań związanych z likwidacją spółki spada na wspólników. To oni muszą dopilnować wszystkich procedur i cały proces likwidacji ma miejsce za zgodą syndyka lub wierzyciela o ile do kluczowych w tej kwestii uzgodnień między wspólnikami doszło post factum, czyli np. dopiero po śmierci komplementariusza Waszej spółki. 

 

Może więc jednak lepiej zdecydować się na klasyczny model przeprowadzenia wszystkich etapów likwidacji spółki komandytowej z wyznaczeniem likwidatorów? Wybór należy do Ciebie. Cokolwiek wybierzesz, służymy Ci pomocą.

kancelaria szaflarscy

Siedziba kancelarii:

ul. Księdza Biskupa Herberta Bednorza 1, 40-384 Katowice

kontakt e-mail:

kancelaria@szaflarscy.pl

tel. - Jacek Szaflarski:

(+48) 511 489 333

tel. - Tomasz Szaflarski

(+48) 508 277 555