Windykacja

Monitoring płatności w Twojej firmie

Samodzielna windykacja należności w małej i średniej firmie to spore obciążenie. Wymaga od przedsiębiorcy wiedzy, czasu i odpowiednich środków, a przecież Tobie jako właścicielowi firmy zależy tylko na tym, aby jak najszybciej odzyskać własne pieniądze, prawda?

Problemy z płynnością finansową firm takich jak Twoja, prawdopodobnie nie są związane z niewłaściwym zarządzaniem, ale stanowią efekt braku środków, które pochodzą z niezapłaconych faktur. 

Jeżeli wykonałeś usługę albo sprzedałeś produkt, ale na konto firmowe nie wpłynęły za to pieniądze, to nie musisz się godzić na wielomiesięczne oczekiwania na kolejny ruch kontrahenta. Im szybciej wyciągniesz od dłużnika swoje pieniądze tym większa szansa na to, że odda je w całości.

Jak działamy?

Krok 1: Windykacja prewencyjna

W swojej polityce płatności stosuj działania prewencyjne, które polegają na informowaniu kontrahentów o współpracy z nami. Pieczęć kancelarii prawnej monitorującej w Twoim imieniu płynność finansową to podstawa.

Kontrahent otrzymuje fakturę na której jest informacja o tym, co się wydarzy w momencie, kiedy nie dotrzyma terminu zapłaty. To jeden z najtańszych i najskuteczniejszych sposobów, który warto zastosować na samym początku. Zwyczajnie informujesz o konieczności terminowo zapłaconych faktur.

Jeżeli okaże się, że kontrahent nie zapłacił i mimo wyraźnej informacji, która jest na fakturze nawet nie skontaktował się w celu wyjaśnienia braku płatności. Kancelaria wysyła dłużnikowi pisemne wezwanie do zapłaty informując, że brak płatności w wyznaczonym terminie będzie skutkował wniesieniem sprawy do sądu i koniecznością pokrycia dodatkowych kosztów.

W wielu przypadkach już na tym etapie pismo z pieczęcią kancelarii skutecznie zniechęca dłużnika do dalszej zwłoki w płatności. Dlaczego? Ponieważ dostaje wyraźny sygnał, że wierzyciel nie będzie tolerował opóźnień i ma plan na kolejny etap.

Krok 2: Windykacja polubowna

Jeżeli okaże się, że zwłoka w płatności nie wynika ze złej woli dłużnika i jego celowego działania, a jedynie z chwilowych problemów finansowych – kancelaria podpisuje w imieniu Twojej firmy ugodę.

Celem ugody jest:

  1.  Zwiększenie szansy na odzyskanie pieniędzy jeszcze przed postępowaniem sądowym. Dłużnik w ramach negocjacji może poprosić o rozłożenie płatności na raty lub ustanowienie innego realnego terminu zapłaty.
  2.  Pozyskanie istotnych informacji o dodatkowych formach zabezpieczenia tego długu np. hipotekach, wekslach, poręczeniach. Jeżeli dłużnik nie wywiąże się z ugody taka wiedza znacznie skraca drogę poszukiwania majątku, który w przyszłości może zaspokoić wierzyciela.
Krok 3: Windykacja sądowa i komornicza 

Na tym etapie nasza kancelaria uzyskuje w Twoim imieniu wyrok lub nakaz zapłaty. Dłużnik zostaje zobowiązany do zapłaty swojej wierzytelności. Z tym wyrokiem udajemy się do komornika i przechodzimy do windykacji komorniczej.

Wszczęcie postępowania sądowego i odzyskiwanie długu zajmuje od kilku miesięcy do kilku lat. Tu kluczowe dla Twojej sprawy jest wcześniejsze właściwe przygotowanie dokumentacji i zabezpieczenie roszczeń, tak aby uniemożliwić dłużnikowi ukrywanie wartościowego majątku, z którego komornik będzie prowadził egzekucję.

Znamy przypadki, kiedy dłużnik próbuje ratować się przepisaniem majątku na swoje dzieci. Ten mechanizm skutecznie blokuje skarga pauliańska.

Po złożeniu powództwa w sądzie nasza kancelaria prowadzi dla Ciebie korespondencję z sądem i dłużnikiem, dzięki pełnomocnictwu możemy uczestniczyć w rozprawach sądowych i przesłuchaniach świadków. Możemy na bieżąco kontaktować się z komornikiem i dłużnikiem.

Siedziba kancelarii:

ul. Księdza Biskupa Herberta Bednorza 1, 40-384 Katowice

kontakt e-mail:

kancelaria@szaflarscy.pl

tel. - Jacek Szaflarski:

(+48) 511 489 333

tel. - Tomasz Szaflarski

(+48) 508 277 555